موسسه خیریه بیهق

هم دستی و همراهی و همیاری برای تغییر جهان به جایی بهتر برای زندگی کردن

قدمی کوچک برای مردمانی بزرگ

تسهیلات کارگشایی

برای هزینه‌های پیش بینی نشده زندگی

تسهیلات کارآفرینی

برای ایجاد تحولی نوین در زندگی روستایی

0 +
تسهیلات پرداخت شده
0 +
تسهیلات در جریان
0 +
تسهیلات در جریان
0 +
تسهیلات معوق

تجربه من با تسهیلات کارگشایی

من ساکن روستای میرنا هستم و با کمک وام کارگشایی موسسه بیهق تونستم بدهی هایم را پرداخت کنم. وجود این تسهیلات به من کمک کرد که نگرانی هایم کاهش یابد تا بتوانم آسوده روی مزرعه ام تمرکز کنم.

کمک تسهیلات کارگشایی به من

خیلی وقت بود که میخواستم برای خودم و خانواده ام سرویس حمام بسازم. با استفاده از وام کارگشایی موسسه بیهق بالاخره تونستم به این هدف برسم و منزلم رو کامل تر کنم.

تجربه ما با تسهیلات کار آفرینی

من به همراه دو تا از دوست هام تونستیم در تابستان سال 97 به ایده پرورش بلدرچین خود و ایجاد یک کسب و کار روستایی دست پیدا کنیم. کار ما با سرمایه اولیه دو میلیون تومان که از صندوق گرفتیم آغاز شد و تونستیم یک قفس بیست متری داخل یک انبار روستایی بسازیم. با حدود دو هزار بلدرچین کار رو به فروش دو میلیون و ششصد تومانی برسونیم. البته به دلیل نبود سالن مناسب نتونستیم کار رو به ارتغا و به سرانجام برسونیم.
-حسین ف.